GOEDE DOELEN BOKKERIEJE 25 en 26 MEI 2024

ONS HUIS MET EEN HART

Ons Huis met een Hart is een inloop- en ontmoetingshuis voor mensen die ooit of nog steeds rechtstreeks (als (ex-)patiënt) of onrechtstreeks (als naaste – partner, ouders, kinderen, familie, vrienden) met de ziekte kanker werden of worden geconfronteerd en die lijden onder de gevolgen. De mogelijke gevolgen van kanker en/of de behandeling op lichamelijk, mentaal, sociaal, financieel, relationeel, beroepsmatig vlak worden vaak onderschat en niet begrepen door diegenen die hier nog nooit mee werden geconfronteerd.

Ons Huis met een Hart wil mensen een veilige en warme haven bieden waar ze zich begrepen voelen, waar ze tussen lotgenoten kunnen vertoeven en elkaars verhaal kunnen delen, waar ze een traan kunnen laten, maar waar ze ook kunnen lachen. Naast lotgenotencontacten organiseren de vrijwilligers van Ons Huis activiteiten voor de bezoekers. De activiteiten houden in : creatieve workshops (bakken, bloemschikken) sessies yoga, meditatie of mindfullness, wandelingen, … Een professionele masseuse komt tweemaal per maand massages geven. Om de financiële drempel voor de bezoekers zo laag mogelijk te houden, kost de deelname aan een activiteit of een massage een symbolische € 1,-.

Ons Huis met een Hart werd opgericht in maart 2020 door enkele vrijwilligers uit Maaseik waarvan enkele in het verleden zelf met de ziekte te maken hebben gehad en die toen het gemis van een nabijgelegen ontmoetingsplek voor lotgenoten aan den lijve hebben ondervonden. De opstart gebeurde in de privéwoning van een van de vrijwilligers. Gezien het aantal mensen die reeds vanaf de eerste openingsdag Ons Huis bezochten, stelde zich reeds snel de noodzaak om uit te kijken naar een grotere maar ook betaalbare infrastructuur. Onze financiële middelen waren toen zeer beperkt. We vonden onderdak bij TrioBio in het voormalige wijkschooltje op de Oude Ophoverbaan waar we twee halve dagen per week terecht konden en waar we de uitbaters toen en nu nog steeds zeer dankbaar voor waren en zijn.

2022 was voor Ons Huis het grote kenterjaar. Dat jaar begonnen de giften binnen te stromen vanwege particulieren, zelfstandigen, andere verenigingen en ondernemingen en zelfs van scholen. Zo nam en neemt Rotary Maaseik ons op als goed doel tijdens Bokkerieje. Dankzij Bokkerieje hebben we de voorgaande edities didactisch en multimediamateriaal kunnen aankopen ten voordele van onze gasten en onze werkingskosten kunnen dekken. Nu zouden we de giften willen investeren in de uitbouw van onze tuin naar een plek van rust, meditatie en warmte.

Ook stonden we regelmatig op de markt te Maaseik of elders om zelfgebakken versnaperingen of handgemaakte artikelen te verkopen ten behoeve van Ons Huis.

Deze inkomsten lieten ons toe een eigen pand te huren en in te richten naar de behoeften van onze gasten. Met de hulp van de vrijwilligers en ook van onze gasten realiseerden we een huiselijke, warme omgeving waar ieder zich op zijn of haar gemak voelt en waar het aangenaam toeven is.

Ons Huis krijgt geen financiële steun, noch van overheden, noch van de grote kankergerelateerde organisaties (Kom op tegen Kanker, Stichting tegen Kanker), alhoewel we wel met deze samenwerken. Daarom zijn we voor onze werking  volledig afhankelijk van en dankbaar voor giften, hoe groot of klein ook. Tijdens het openingsjaar ontvingen we 119 bezoeken, gespreid over 22 openingsdagen. In 2023 is dit aantal gegroeid naar 951 bezoeken, gespreid over 241 openingsdagen. Onze bezoekers komen niet enkel uit de gemeente Maaseik, maar ook uit alle omliggende gemeenten. Naast het dekken van de beheerskosten, waarbij we onze financiën beheren als een goede huisvader, worden onze middelen besteed aan de organisatie van de activiteiten voor onze gasten, het inhuren van lesgevers voor de workshops, de aankoop van knutselmaterialen. We konden een professionele massagetafel aankopen, een volautomatische massagestoel, de nodige multimedia- en bureauticamaterialen, een stevige tent voor gebruik tijdens markten of aan het inloophuis zelf.

Ons Huis blijft niet stil staan. Momenteel ontvangen we gasten op maandagavond, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en, op afspraak, woensdagmiddag. Op termijn willen we de ganse week, met uitzondering van zondag, en de volledige dag open zijn voor mensen die behoefte hebben aan een babbel en hun zorgen kwijt willen bij een van onze vrijwilligers. Er is vraag naar opening op zaterdag voor mensen die tijdens de week moeten werken. Momenteel beschikken we echter niet over voldoende vrijwilligers. Mensen met een groot hart en een luistervaardig oor die bereid zijn zich weg te cijferen voor hun medemens, zijn steeds welkom om ons vrijwilligersteam aan te vullen. Wat krijgt een vrijwilliger in ruil? We zien onze gasten in positieve zin veranderen; zich begrepen voelen, zich veilig voelen, sterker in hun schoenen staan, nieuwe talenten ontdekken en nieuwe vrienden maken. Onze vrijwilligers geven zin aan het leven van anderen.

Ook binnen ons bestuur kunnen we versterking gebruiken. Secretariaat, boekhouding, beheer website, beheer infrastructuur, planning rusten momenteel op de schouders van een drietal bestuursleden. Versterking is dus welkom. Bij deze een oproep aan iedereen die deel wil uitmaken van het bestuursteam en die mee de koers en werking van Ons Huis mee wil helpen bepalen.

Al brengen onze gasten soms kinderen of kleinkinderen mee naar Ons Huis (en deze zijn zeker welkom), richtten we ons tot op heden voornamelijk op volwassenen. De kinderen die zelf rechtstreeks met de ziekte geconfronteerd worden of werden of die binnen hun gezin, familie of vriendenkring met kanker te maken krijgen, hebben echter ook nood aan een gesprek, moeten kunnen rekenen op begrip, moeten ook ergens terecht kunnen met hun vragen. Het is onze intentie om ook aan hen in de toekomst de nodige aandacht te besteden door openingsuren te voorzien waar ze, al dan niet begeleid door een naaste, in Ons Huis terecht kunnen. Enerzijds willen we open staan voor hun zorgen en vragen, anderzijds willen we hen enkele leuke uren met lotgenoten bezorgen.

Verder zijn er de aanpassingen aan onze infrastructuur naar de toekomst toe. Zoals reeds aangehaald; Ons Huis heeft een grote tuin, maar deze is nog een blanco canvas. Bedoeling is deze in te richten tot een plek voor rust en meditatie. Aanpassingswerken ten behoeve van mindervaliden dringen zich ook op.

Bij wijlen krijgen we de vraag : ”Waarom enkel voor mensen met of na kanker?” Het antwoord is eenvoudig; omdat we de ziekte zelf rechtstreeks of onrechtstreeks aan den lijve hebben ondervonden en hier onze ervaring ligt. Echter, lotgenotenverenigingen voor andere chronische ziektes die een bijeenkomst willen organiseren voor mensen uit deze streek, mogen ons steeds contacteren met de vraag om onze infrastructuur hiervoor te gebruiken.

Om af te sluiten onze dank aan al diegenen die ons project steunden en nog steeds steunen, financieel, materieel of met mankracht. Het zijn er al te veel om op te noemen. Het is dankzij hun steun en giften dat de werking van Ons Huis verzekerd blijft, nu en in de toekomst. Wat begon als een inloophuis voor mensen tijdens of na kanker en naasten is uitgegroeid tot een inloophuis van, voor en door mensen tijdens of na kanker en naasten.

Voor alle info kijk op www.onshuismeteenhart.be

Ons Huis met een hart

Bokkerieje: fiets en ren mee voor de goede doelen

Via een zorgvuldig geselecteerd en bewegwijzerd netwerk van fietsroutes verkennen de deelnemers de mooiste fietswegen van het Maasland en de Kempen. Elke route leidt naar een Bokkenstal, een rust- en controleplaats, waar plaatselijke verenigingen de fietsers verwennen! De plaatselijke verenigingen maken er een volksfeest van met aangepaste muziek, streekbieren en gerechten. Iedereen is welkom op de bokkenstal.

  • Voldoende parkeerplaatsen in de buurt

  • Mooie routes zijn uitgestippeld

  • De gehele opbrengst gaat naar het goede doel

  • Vragen? Stuur een mailbericht aan info@bokkerieje.org

  • Bokkereje wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners en de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers

De VZW Autisme Leeft

De VZW Autisme Leeft zet als vrijwilligersorganisatie in op een divers vrijetijdsaanbod voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis via culturele, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in meerdere regio’s in Limburg (Hasselt, Maasmechelen, Pelt en Sint-Truiden). Met dit doel organiseren we 4 speelpleinen de Puzzel (Maasmechelen, Hasselt, Pelt en Sint-Truiden), 2 jeugdwerkingen de Spetters (Hasselt en Pelt), 3-daagse dagkampjes en hobby’s op maat van de doelgroep (Maasmechelen, Hasselt, Pelt), en sinds 2022 een naschoolse opvang De Puzzel na School voor kinderen met ASS en een bijkomende mentale beperking en/of ernstige ontwikkelingsachterstand te Hasselt.

Dit alles wordt gecoördineerd door een professioneel team en uitgevoerd met meer dan 250 vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze kinderen en jongeren.

We zijn heel dankbaar dat Bokkerieje en alle deelnemers ons ondersteunen. Het ontvangen bedrag zal gebruikt worden voor:

  • Een extra externe activiteit voor de kinderen van de speelpleinwerking de Puzzel – voor kinderen en jongeren met autisme – te Maasmechelen
  • Het vernieuwen van het waterbed in de snoezelruimte van Mikado – Maasmechelen, de school waar ook onze speelpleinwerking plaats vindt. Deze snoezelruimte werd in 2010 door Rotary Maaseik geïnstalleerd.
  • Het afwerken van de buitenruimte van onze naschoolse opvang voor kinderen met autisme en een mentale handicap in Hasselt.

Voor meer informatie kijk op www.autismeleeft.be

Autisme LeeftAutisme Leeft

Dementie en alzheimerbehandeling

Het woonzorgcentrum de Maaspoorte en centrum voor dagverzorging het Maashuisje zijn beiden ouderenvoorzieningen. Het woonzorgcentrum is een thuisvervangende instelling, terwijl het centrum voor dagverzorging de ouderen overdag opvangt.

Een groot deel van onze werking richt zich naar mensen met dementie. Hiervoor zijn wij steeds op zoek naar nieuwe  materialen en middelen die deze werking kunnen ondersteunen.

De gift van de Rotary komt hiervoor steeds goed van pas.

De voorbije jaren hebben wij onder andere geïnvesteerd in het aanleggen van tuintjes voor mensen met dementie, de Omi Vista (een interactieve beleeftafel), een snoezelkar, materialen voor creatieve activiteiten, et cetera.

Ook dit jaar zal de gift van de Rotary gebruikt worden om deze werking verder uit te breiden.

Goede doelen Bokkerieje : Beleeftafel

Sint Vincentius armoedebestrijding

Wij zijn een feitelijke vereniging van ruim 50 vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen in armoede. Het gedachtegoed van Sint Vincentius a Paulo inspireert ons engagement. Onze vereniging heet voluit “Sint Vincentius Conferentie Harlindis en Relindis” en we zijn werkzaam in de fusiegemeenten Maaseik en Kinrooi. We noemen ons meestal “Vincentius Maaseik-Kinrooi”, dat ligt makkelijker in de mond.

Overal in de wereld zijn Vincentiusverenigingen actief.  Als internationaal symbool en als logo gebruiken we de vis, een oudchristelijk teken:

Wij zetten ons in voor kwetsbare mensen in armoede, ongeacht hun afkomst of geloof.  Wij zijn ervan overtuigd dat ieder van ons in armoede kan raken en dat armoede meer is dan geen geld hebben. Armoede heeft gevolgen voor gezondheid, huisvestiging, werk, onderwijs, maatschappelijk leven. Respect, solidariteit en discretie zijn kenmerkend voor onze relatie met de klanten. Onze aanpak stimuleert hun zelfstandigheid.

Wij zijn niet de enige organisatie die zich voor deze doelgroep inzet. Samenwerking met dit netwerk is van groot belang. De meeste klanten van Vincentius hebben een attest van het OCMW of de Sociale Dienst. Soms verwijst Kind en Gezin, de huisarts, de school of een derde door. Gemiddeld ondersteunen wij 200 gezinnen of bijna 600 personen, 2/3de uit Maaseik en 1/3de uit Kinrooi.

Wat doen wij?

Onze werking evolueerde doorheen de jaren maar voedsel- en kledinghulp blijven een constante. Sinds 2020 werken we met “het Maaswinkeltje”, een concept dat wij als eerste in Limburg lanceerden.  We combineren gratis winkelen à la Vincentius met een klein gedeelte betalend winkelen aan lage prijzen. Elke klant krijgt een klantenkaart op maat van zijn gezin om gratis te winkelen. Hij bepaalt zelf wat, hoeveel en hoe vaak hij winkelt binnen het toegekende budget. M.a.w. winkelplezier én budgetbeheer in de praktijk! Bij niet-mobiele klanten brengen we een voedselpakket aan huis.

Wij trachten een ruim aanbod van lokale, gezonde producten aan te bieden: verse groenten en fruit, meergranen brood, vis en vlees, eieren en zuivelwaren. Ook onderhouds-, hygïene- en verzorgingsproducten, speelgoed, leesboeken e.a. staan in onze winkelrekken.

Op de verdieping hebben we een aantrekkelijke kledingboetiek voor volwassenen en voor kinderen.  Ook voor baby’s en peuters hebben we leuke kleding, schoenen, luiers en soms ook een bedje, kinderstoel of buggy. Alles steeds aan minimumprijzen.

De producten van ons Maaswinkeltje halen we met onze bestelwagen op bij de Voedselbank, Depo Margo, lokale grootwarenhuizen en winkels, lokale boeren en milde schenkers. Burgers bezorgen ons wekelijks veel kleding waaruit wij eigentijdse kleding selecteren voor ons doelpubliek en in de winkel of bij de voorraad zetten. Organisatie en planning, vervoer en magazijn, onthaal en kassa, administratie en financieel beheer … als vrijwilliger doen wij dit alles doordacht, zorgzaam en professioneel met een groot hart voor de medemens.

Wij danken Bokkerieje voor de bijdrage en zijn er echt heel blij mee.

goede doelen st vincentius