BOKKERIEJE 29 mei 2022

Fietsen voor de Goede Doelen in Belgisch en Nederlands Limburg

30E EDITIE, georganiseerd door Rotary Maaseik!

Hét onvergetelijke en gezelligste fietsevenement van  Belgisch en Nederlands Limburg.

De opbrengst van Bokkerieje  gaat VOLLEDIG naar de Goede Doelen.

 

Bokkerieje – de legende

Volgens de overlevering waren Bokkenrijders roversbenden die in de 18de eeuw grote delen van Limburg onveilig maakten. Omdat zij op verschillende plaatsen op één nacht konden toeslaan, dachten de mensen dat zij zich verplaatsten op een bok door het luchtruim. De diefstallen in kerken, de afpersing van rijke boeren en de brandbrieven op de boerderijen spreken nog steeds tot de verbeelding.

Bokkerieje – 30 jaar

Bokkerieje is een recreatief fietsevenement, georganiseerd door Rotary Maaseik. De opbrengst wordt ieder jaar integraal besteed aan goede doelen.


Samen fietsen voor de goede doelen: dat is Bokkerieje. 

Proef van de gezellige sfeer, van de natuur en de buitenlucht. Wist u dat uw deelnamebedrag GEHEEL TEN GOEDE KOMT aan de diverse Goede Doelen? En het leuke is dat u dit jaar zelf beslist welk Goed Doel uw 4 euro in ontvangst mag nemen. Bij inschrijving kunt u dit namelijk zelf aangeven! Goed geregeld toch?

Goede doelen Bokkerieje 2020:

  • Autisme Limburg

Autisme Limburg stelt zich ten doel de vrije tijd van kinderen en jongeren op een zinvolle manier te helpen invullen. Hiervoor zijn 2 grote projecten opgezet:
Speelpleinwerking De Puzzel en Jeugdwerking Spetters.

Speelpleinwerking De Puzzel:
Men biedt kwaliteitsvolle speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis van 3 tot 21 jaar. De speelpleinwerking houdt rekening met de individuele noden van ieder individu maar is zo opgebouwd dat de sterktes en talenten van kinderen worden gestimuleerd. Met de organisatie van de speelpleinwerking tracht Autisme Limburg VZW een antwoord te bieden aan de nood voor specifieke opvang voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Jeudwerking Spetters:
De spetters is de jeugdvereniging van Autisme Limburg. Kinderen vanaf 6 jaar tot jongvolwassen met ass kunnen met leeftijdgenoten deelnemen aan diverse vrijetijdsactiviteiten. In 15 jaar tijd is deze jeugdvereniging uitgegroeid tot een waardige jeugdwerking, met 5 (leeftijds)groepen en 2 ondersteunende begeleidingteams. Meer dan 100 leden nemen 2-wekelijks deel aan het gevarieerd activiteitenprogramma.

Voor uitgebreide info kijk op www.autismelimburg.be


  • Sint-Vincetius Maaseik-Kinrooi  = project Sociale Kruidenier

Een sociale buurtwinkel wordt geopend, waar gezonde voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten aan zeer sterk gereduceerde prijzen verkocht worden. Zo kunnen de behoeftige mensen zelf ook kiezen wat ze nodig hebben. Op termijn zal het ook een ontmoetingsgebeuren worden. Zo worden kansarmen uit Maaseik en Kinrooi op materieel en sociaal vlak ondersteunt en men biedt hier tevens een luisterend oor.

Voor uitgebreide info kijk op https://svmsk.com/


  • Sociale doelen Rotary Maaseik 

www.rotarymaaseik.be

Bokkerieje is geen doel op zich maar voor Rotary Maaseik is het het ‘fundraising project’ bij uitstek om gelden te verzamelen voor de financiering van projecten die concreet gestalte geven aan haar kerndoelstelling t.w. ‘dienstbetoon aan de gemeenschap’

Sociale doelen / enkele projecten: 
– End Polio Now (Gospel Concert)
– Foundation (bijdrage gouverneur – Rotary International)
– Polio Plus (bijdrage gouverneur – Rotary International)
– Ruben Donné: Sailing Challenge 4 MS-Liga
– Ziekenhuis zonder Grenzen
– Sint Vincentius
– Jeugdhuis Kinrooi
– MS
– Scholenaward Mix & Match
– Solfa International
– Ziekenhuis zonder Grenzen (Interventiekits)
– Help Brandwonden Kids
– BuBaO De Wikke (sociale Emotionele Opvoeding)
– Global Grant (Micro Financiering project India)
– Europe 4 Europe
– Shelterbox
– NVSG (Nationale Vereniging tot Steun aan Gehandicapte personen VZW)
– Meewerkende verenigingen aan Bokkerieje

Op 26 mei 1991 organiseerde Rotary Maaseik in samenwerking met de gemeentebesturen van Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Maaseik zijn eerste Bokkerieje. Het was het eerste regionaal fietsevenement dat het Maasland als fietsparadijs in de kijker wilde zetten. Op zondag 29 mei 2016 verwacht de organisatie voor de 26ste keer veel enthousiaste deelnemers voor de topklassieker van het recreatief fietsen in het Maasland.

Bokkerieje

Via een zorgvuldig geselecteerd en bewegwijzerd netwerk van fietsroutes verkennen de deelnemers de mooiste fietswegen van het Maasland. Elke route leidt naar een Bokkenstal, een rust- en controleplaats, waar plaatselijke verenigingen de fietsers verwennen! De plaatselijke verenigingen maken er een volksfeest van met aangepaste muziek, streekbieren en gerechten. Iedereen is welkom op de bokkenstal.